Möbelhistoria från 1700 till 1900

 

På 1700-talet exploderar möbelskapandet i Sverige och möbeldesigners har en guldålder; finsnickeriet förvandlas till ädel konst och två århundraden senare så kommer möbeldesigners att inspireras av 1700-talets företrädare.

När Karl XII går ur tiden så blir det lugnare och fredligare i Sverige och undersåtarna tänker på sina familjer och sina hem istället för krig och fattigdom varför mången hem får ett ansiktslyft. Inspirationen hämtar man främst från Holland, England och Nordtyskland och mycket importerades – så mycket att riksdagen inför ett importförbud mot möbler för att gynna de inhemska snickarna vilket leder till strålande tider för svensk möbelkonst. Från kontinenten så hämtas en rad nya möbler, till exempel skrivbordet och byrån och stilen senbarocken följs av rokoko.

De skickligaste möbelsnickarna är verksamma i Stockholm och två av 1700-talets främsta schatullmakare är Christian Linning och Lorentz Nordin vilka båda driver verkstad i Gamla stan.

Rokokon blir inte långvarig men bjuder på svulstiga möbler med svängda ben. Den gustavianska stilen, nyklassicismen, tar över och formerna blir mer symmetriska och raka, mörk mahogny blir populärt och ornament och dekorer hämtas från antiken. En av de främsta möbelsnickarna under rokokon är Georg Haupt som bland annat får en beställning på ett fanerat skrivbord med gyllene beslag och inläggningar vilket kung Adolf Fredrik ger i julgåva till drottning Lovisa Ulrika. Haupt blir så omtyckt att han erhåller burskap som borgare, kan öppna en egen verkstad och utnämns till hovsnickare.

Efter Georg Haupt tog Gottlieb Iwersson över och en känd möbel av honom är den överdådigt dekorerade sekretär som idag ståtar på Stockholms Slott, gjord för Gustav III. Svenska möbler har nu högt anseende och går på export medan ny inspiration hämtas från England vilket leder till att alrotsfanerade möbler kommer på modet.

Den gustavianska stilen håller i sig in i 1800-talet men ersätts efter hand av empire. Napoleons inredningsarkitekter inspireras av det forna Egypten och den romerska kejsartiden och denna stil blir snart populär över hela Europa. Stilen följer med Jean Baptiste Bernadotte till och de de svenska möbelsnickarna lär sig snabbt för att möta kungens efterfrågan. Maskulina möbler med utsmyckningar i form av vapen och andra krigssymboler kommer att kallas Karl Johan-stilen.

Med skråväsendets upphörande år 1846 så tappar man kontrollen över snickeriämbetet och därmed kontrollen över kvaliteten. Möbelsnickarna fick följa eget huvud och man börjar att tillverka delar av möblerna med maskin vilket ledde till en drastisk kvalitetssänkning.